Engdalen 8

Der er ansøgt om nedrivning af sidebygninger, nordfløj og hønsehus, med henblik på opførelse af 8 helårsboliger. Ejendommen har bevaringskarakter 4.

Høringsperiode fra den 5. februar til den 5. marts 2018

Ejeren af ejendommen Engdalen 8, 3100 Hornbæk har ansøgt Helsingør Kommune om tilladelse til nedrivning af de eksisterende sidebygninger, nordfløjen og hønsehuset på grunden, med henblik på opførelse af en 8 helårsboliger.  

Bygningerne er optaget i Helsingør Kommuneplan 2013-2025 som bevaringsværdige med bevaringskarakteren 4. 

Med hjemmel i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 18 offentliggøres hermed anmeldelsen om nedrivning. 

Ønsker du at se sagen, kan du finde sagen på Helsingør Kommunes ejendomsarkiv på https://public.filarkiv.dk/

Har du spørgsmål til ansøgningen om nedrivning, kan du kontakte Center for By, Land og Vand på telefon 49 28 25 70. 

Har du indsigelser, skal de senest mandag den 5. marts 2018 modtages i Helsingør Kommune med post til Center for By, Land og Vand, Prøvestensvej 52, 3000 Helsingør eller på e-mail til blv@helsingor.dk 

 Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk