Forslag til afgrænsning af indhold i miljørapport for udvikling af Espergærde erhvervsområde i Helsingør Kommune

Offentliggjort den 7. maj 2018

Det er et krav at Helsingør Kommune forud for udarbejdelse af en miljørapport for planer og programmer skal foretage en afgrænsning af miljørapportens indhold.

Et afgrænsningsnotat skal afgrænse hvilke miljøvurderinger, der skal gennemføres for samlet at kunne vurdere planernes miljømæssige konsekvenser - hvad skal undersøges? Hvor meget og hvor dybt skal det undersøges? Afgrænsningen er derfor en vigtig forudsætning for at kunne igangsætte en god miljøvurderingsproces.

Forslag til afgrænsningsnotat

Nedenfor har du mulighed for læse forslaget til afgrænsningsnotatet. I notatet kan du læse om processen og hvilke emner der foreslås miljøvurderet.

Her kan du se afgrænsningsnotatet

Hvilken betydning har høringen for dig?

Høringen af forslaget til afgrænsningsnotatet giver dig mulighed for at sende forslag til hvordan de relevante emner i området skal miljøvurderes.

Frist for Høringssvar

Her kan du sende dine bemærkninger til afgrænsningsnotatet

Du kan komme med bemærkninger til notatet senest 4. juni 2018.

Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Ann-Gerd Rasmussen Kinnerup på tlf. 49 28 24 90.