Forlængelse af høringsperioden for Forslag til lokalplan 4.37 Boligområde ved Møllevej i Ålsgårde

I området øst for Møllevej og nord for Falkenbergvej giver forslag til lokalplan 4.37 mulighed for at bygge boliger og samtidigt med naturområdet sikres.

Offentliggjort den 19. december 2019

I området øst for Møllevej og nord for Falkenbergvej giver forslag til lokalplan 4.37 mulighed for at bygge boliger og samtidigt med naturområdet sikres. Planforslaget giver mulighed for op til 49 boliger. Boligernes placering justeres for at tage hensyn til naturområdet.

Helsingør Byråd vedtog den 25. november 2019 at offentliggøre planforslaget og beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Hvorfor denne lokalplan?

Lokalplanforslaget er udarbejdet, fordi Helsingør Kommune ønsker at sælge ejendommen, der hidtil har været i kommunalt eje, til boligformål.

Se lokalplanforslaget

Forlængelse af frist for indsigelse

Høringsperioden er forlænget frem til d. 27. februar. Lokalplanforslaget var oprindeligt i høring fra 19. december til 13. februar 2020.
Du kan sende dine bemærkninger til lokalplanforslaget til og med den 27. februar 2020.

Klik her og send dine bemærkninger til planforslaget

Høringsperiodens længde

Byrådet har besluttet at udvide høringsperioden med 14 dage, og dermed fastsat en høringsperiode på 10 uger for lokalplanforslaget.
Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplan 2019. 

Borgermøde

Der blev afholdt dialogmøde Mandag den 3. februar 2020 kl. 19.00 - 21.00. Festsalen på Hellebækskolen, afd. Apperup, Skolevej 2, 3140 Ålsgårde.

Miljøvurdering

Helsingør Kommune har screenet lokalplanforslaget for miljøvurdering og har truffet afgørelse om, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da dets indhold ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet, jf. lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Derfor udarbejder vi ikke en miljøvurdering.

Læs afgørelsen og se miljøscreeningen

Har du spørgsmål til lokalplanforslaget eller miljøscreeningen, er du velkommen til at kontakte byplanlægger Stine Ginsbak på telefon 25 31 25 19.