Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 for Mørdrup Erhverv Vest

Byrådet besluttede på mødet den 12. juni 2017 at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 46 til Helsingør Kommuneplan 2013

Offentliggjort den 13. juni

Baggrund og formål

Trekantarealet sydvest for Mørdrupvej, nord for LilleNord-banen og sydøst for Helsingør motorvejen er udlagt som byudviklingsområde i kommuneplanen og hovedparten af arealet er udbudt til salg.

I det statslige landsplandirektiv Fingerplan 2013 blev det muligt at byudvikle området, da hovedparten af området blev frigjort fra en reservation som transportkorridor.

Den gældende kommuneplan 2013-2017 blev vedtaget før Fingerplan 2013. Det var dengang ikke lovligt at vedtaget kommuneplanramme for området i strid med transportkorridoren i den daværende fingerplan.

Her kan du se forslag til kommuneplantillæg nr. 46

Her kan du sende dine bemærkninger til kommuneplantillægget

Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 er offentliggjort i 8 uger fra den 13. juni - 8. august 2017.

Ønsker du at sende dine bemærkninger til forslaget skal dette ske senest den 8. august 2017.

Kommunen har afgjort at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Du kan klage over denne beslutning.

Ønsker du at klage over byrådets afgørelse om miljøvurdering skal du klikke på dette link.