Forslag til lokalplan 4.37 Boligområde ved Møllevej i Ålsgårde

I området øst for Møllevej og nord for Falkenbergvej giver forslag til lokalplan 4.37 mulighed for at bygge boliger og samtidigt med naturområdet sikres.

Offentliggjort den 19. december 2019

I området øst for Møllevej og nord for Falkenbergvej giver forslag til lokalplan 4.37 mulighed for at bygge boliger og samtidigt med naturområdet sikres. Planforslaget giver mulighed for op til 49 boliger. Boligernes placering justeres for at tage hensyn til naturområdet.

Helsingør Byråd vedtog den 25. november 2019 at offentliggøre planforslaget og beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Hvorfor denne lokalplan?

Lokalplanforslaget er udarbejdet, fordi Helsingør Kommune ønsker at sælge ejendommen, der hidtil har været i kommunalt eje, til boligformål.

Se lokalplanforslaget

Frist for indsigelse

Lokalplanforslaget er i høring fra 19. december til 13. februar 2020. Du kan sende dine bemærkninger til lokalplanforslaget til og med den 13. februar 2020.

Klik her og send dine bemærkninger til planforslaget

Høringsperiodens længde

Byrådet har fastsat en høringsperiode på 8 uger for lokalplanforslaget med begrundelse i forslagets begrænsede størrelse og at den fortsatte anvendelse af området til boligformål og naturområde. Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplan 2019. 

Borgermøde

Der inviteres til borgermøde i starten af 2020. Information følger.

Miljøvurdering

Helsingør Kommune har screenet lokalplanforslaget for miljøvurdering og har truffet afgørelse om, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da dets indhold ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet, jf. lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Derfor udarbejder vi ikke en miljøvurdering.

Læs afgørelsen og se miljøscreeningen

Har du spørgsmål til lokalplanforslaget eller miljøscreeningen, er du velkommen til at kontakte arkitekt Ann-Gerd Kinnerup på tlf. 49 28 24 90.