Forslag til Lokalplan 3.46 for ”Boligområde ved Hovparken i Espergærde”, forslag til kommuneplantillæg nr. 43 og afgørelse om Miljøvurdering.

Helsingør Byråd har den 28. august 2017 besluttet af offentliggøre forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg og afgørelse om miljøvurdering.

Høringsperiode: 13. september-8. november 2017

Hvorfor denne lokalplan?

Boligselskabet Nordkysten oplever et stigende behov for billige, fleksible almene boliger i deres lokale afdelinger i Helsingør Kommune.

Hovparken er én ud af tre afdelinger i Boligselskabet Nordkysten som er egnet til at bygge denne type boliger. De to andre afdelinger er Klosterstenen og Borupgård i Snekkersten.

Forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg har til formål at gøre det muligt at opføre billige, fleksible almene familieboliger i Hovparken i Espergærde. På den måde opnås varierede boligstørrelser i afdelingen.

Hvilken betydning har forslaget for dig?
Hvis du ejer en ejendom inden for området, må du ikke foretage ændringer på ejendommen, hvis de er i strid med forslaget. Det gælder fra den dag, hvor forslaget bliver offentliggjort, og indtil det er endeligt vedtaget.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger
Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Her kan du se lokalplanforslag nr. 3.46 for Boligområde ved Hovparken i Espergærde

Her kan du se forslag til kommuneplantillæg nr. 46 til Helsingør Kommuneplan 2013 - 2025 

Du kan sende bemærkninger til planforslagene til blv@helsingor.dk senest d. 8. november 2017

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) er der foretaget en miljø-screening af lokalplanen.

Her kan du se miljøscreeningen af planområdet og klagevejledning

Har du spørgsmål til lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg og afgørelse om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Ann-Gerd Rasmussen Kinnerup på tlf. 49 28 24 90.

Borgermøde den 26. oktober 2017

Af hensyn til planlægning og bordopstilling, bedes du tilmelde dig til borgermødet. Tilmeldingsfristen er den 22. oktober 2017.

Tilmeld dig borgermødet den 26. oktober 2017