Forslag til Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030

Helsingør Kommunes forslag til Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030 er i høring fra 12. september til 11. oktober 2019.

Planen, der skal afløse Helsingør Kommunes Klimaplan fra 2009, støtter op om kommunens vision om at være et attraktivt sted at bo og drive virksomhed.

Det overordnede mål for klimaindsatsen i Helsingør Kommune er med denne plan at blive CO2 neutral i 2045 og at nedbringe CO2 udledningen til 1,7 tons pr borger pr år i 2030.  Med forslaget til plan har Byrådet opsat 11 delmål for klima og bæredygtighed frem mod 2030. Planen beskriver også mulige forslag til indsatser og handling. Det er nødvendig, at alle bidrager til klimaindsatsen, både borgere, virksomheder og kommunens egen virksomhed. Helsingør Kommune vil derfor gøre sit til at inddrage og samarbejde med borgere og virksomheder om klimaindsatsen.

Har du kommentarer og bidrag til planen, vil vi meget gerne høre fra dig.

Send dit høringssvar til klima@helsingor.dk senest den 11. oktober 2019.

Læs forslaget til Plan for Klima og Bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030

Få overblik over mål og delmål i forslag til Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030

 Høringssvarene forventes forelagt Byrådet i november 2019.

Klimasekretariatet

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: klima@helsingor.dk