Forslag til regulativ for Egebækken

Forslaget fremlægges i offentlig høring fra den 7. november 2017 til den 5. januar 2018.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget har besluttet at sende et forslag til regulativ for Egebækken i offentlig høring. Egebækken løber fra Kongevejen i Helsingør, over Rørtangskilen, forbi Flynderupgård og gennem Egebæks Vang for til sidste at løbe ud i Øresund.

Læs forslaget til regulativet samt redegørelsen her

Alle kan indsende kommentarer og forslag til regulativforslaget. Alle indkomne kommentarer vurderes nøje og forelægges Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, inden udvalget endelig beslutter om regulativet skal vedtages.

Dit høringssvar skal sendes til Helsingør Kommune senest den 5. januar 2018. Det kan ske på mail til blv@helsingor.dk eller med papirpost til Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand, Prøvestensvej 52, 3000 Helsingør. 

Vandløbsregulativet er en aftale mellem borgere med interesse i vandløbet og Helsingør Kommune som myndighed. Regulativet beskriver hvordan kommunen vedligeholder vandløbets evne til at aflede vand, herunder omfang af grødeskæring og oprensning af sand og mudder. Derudover indeholder regulativet bl.a. en række bestemmelser som er vigtige at kende for bredejere langs vandløbet. 

Vedlagt regulativforslaget er Helsingør Kommunes redegørelse for grundlaget samt konsekvenserne af forslaget.