Forslag til regulativ for jord samt områdeklassificering

Byrådet har på mødet den 30. januar 2017 besluttet at sende nyt regulativ for jord i offentlig høring.

Det nye regulativ for jord indeholder nye bestemmelser for jord som er affald, opdateringer til kommunens områdeklassificering, samt en digital løsning for anmeldelse af jord.
Regulativet erstatter tidligere regulativ for jordstyring inklusive områdeklassificering samt afsnit om jord i henholdsvis erhvervsaffalds- og husholdningsregulativer.
Nye områder, der overføres fra landzone til byzone, er som udgangspunkt omfattet af områdeklassificeringen. Områdeklassificeringen opdateres løbende. Områdeklassificeringen er vedtaget i januar 2008. I nærværende regulativ er der foretaget vurdering af nye delarealer, som ikke tidligere er vurderet.

Læs forslaget til det nye regulativ. Forslaget kort over Områdeklassificering 2016 Helsingør Kommune samt Digital ordning for anmeldelse af jordflytning.
I Appendiks A til regulativet finder du kortbilag og vurderingsskemaer for alle områder omfattet af områdeklassificeringen.

Høringsfrist

Alle har ret til at kommentere forslaget. Helsingør Kommune skal have kommentarerne senest fredag den 10. marts 2017. Efter høringsperioden skal Byrådet endelig vedtage planen. Herefter skal byrådet offentliggøre begrundelse og overvejelser, der ligger til grund for vedtagelsen, herunder resultaterne af den offentlige høring.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk