Forudgående høring af ændring af Kommuneplan 19 for Helsingør Nordhavn

Indkaldelse af idéer og forslag til udvikling af Helsingør Nordhavn.

Offentliggjort den 21. oktober 2019

Baggrund for planlægningen

Helsingør Kommunes byråd har igangsat udarbejdelsen af et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for lystbådehavnen, Helsingør Nordhavn. Baggrunden er, at de gældende planer ikke i tilstrækkeligt omfang giver mulighed for at indfri byrådets ønsker om udvikling.

Mål med planlægningen

Målet med planlægningen er at skabe en levende og attraktiv moderne lystbådehavn, der byder på rekreative og maritime oplevelser for både sejlerne og alle byens borgere og besøgende. Samtidig ønskes det, at Nordhavnen bliver bundet bedre sammen med både Kulturhavnen og resten af byen.

Høringsperiode

Helsingør Kommune indkalder idéer og forslag fra alle interesserede i perioden:

21. oktober  - 10. november 2019

Idéer og forslag kan sendes til mailadressen: bylab@helsingor.dk

Forudgående høringsmateriale

 

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk