Forudgående høring af ændring af Kommuneplan 2013 - Hospitalsområdet, Esrumvej 145/143

Helsingør Byråd ønsker en offentlig debat om de fremtidige forhold i området, med særligt fokus på fællesskaber, områdets identitet, grønne forbindelser og sammenhængen med både de bymæssige og rekreative omgivelser.

I henhold til Planlovens § 23c indkalder Helsingør Kommune derfor ideer og forslag fra alle interesserede i perioden fra den 1. august-21. august 2016.

Ideer og forslag sendes digitalt til blv@helsingor.dk eller pr. brev til Center for By, Land og Vand, Prøvestensvej 52, 3000 Helsingør.

Indkomne bemærkninger i den forudgående høring vil indgå i udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Orienteringsmøde

Umiddelbart efter høringsperiodens udløb inviterer Helsingør Kommune alle interesserede til et offentligt orienteringsmøde om planlægningen for området. Mødet afholdes: 22. august 2016 kl. 19.00-21.00, Esrumvej 145 (tidligere hospitalsbygning)

Miljøvurdering

Det er Helsingør Kommunes vurdering, at forslag til kommuneplantillæg og rammelokalplan, herunder hvert enkelt delområde der gives byggeret, skal miljøvurderes.

Læs mere om planerne for hospitalsområdet 

Den forestående planlægning for det tidligere Helsingør Hospital på Esrumvej - pdf-fil

 Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk