Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplanlægning for Rørtangvej 2A, 2B, 2C og K.A. Hasselbalchs Vej 108

Planforslagene vil muliggøre opførelse af bebyggelse bestående af enfamiliehuse på en ubebygget grund i området

Offentliggjort den 30. maj 2017

Med afsæt i et konkret projekt vil Helsingør Kommune igangsætte udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan for området, der omfatter ejendommene Rørtangvej 2A, 2B, 2C, 4 og K.A. Hasselbalchs Vej 108. Planforslagene vil kunne muliggøre opførelse af bebyggelse bestående af enfamiliehuse i på en ubebygget grund i området. Helsingør Kommune ønsker, i forbindelse med lokalplanlægningen af området, at ejendomme i Snekkersten, der indgår i en bymæssig sammenhæng, omfattes af byzonen. Disse ønsker kræver at kommuneplanen ændres så:

a. eksisterende ejendomme i landzone omfattes af en kommuneplanramme, og med lokalplanlægning kan overføres til byzone.

b. gældende kommuneplan ramme justeres og giver mulighed for:

At bebyggelsesprocenten justeres fra 25 til 30
At antallet af boliger justeret fra 16 til 20
At beplantningsbælte reduceres fra en bredde på 15 meter til en bredde på 8 meter

c. kommuneplanens specielle rammebestemmelser for grundstørrelser fraviges i forhold til kravet om mindstegrundstørrelser på 4-600 kvm. Grundejer ønsker en mindstegrundstørrelse på 210 kvm.


På baggrund den offentlige debat, der har været i lokalområdet omkring udformningen og omfanget af den nye bebyggelse, vil Helsingør Kommune gerne have dine idéer og forslag til ændringerne af kommuneplanrammerne for området og indkalder derfor, jf. planlovens § 23c, idéer og forslag fra alle interesserede i perioden:

30. maj 2017 – 20. juni 2017

 

Send dine Idéer og forslag skal sendes til blv@helsingor.dk Senest den 20. juni 2017

Her kan du se projektet fra grundejer ’Boligprojekt nord for Rørtangvej i Snekkersten’

Her kan du se hele annoncen med angivelse af forslag til området der planlægges for

Der afholdes borgermøde: 

13. juni 2017, kl. 17.00 – 18.30

i Kantinen på Borupgårdskolen , Smakkevej 2, 3070 Snekkersten

Tilmelding skal ske til blv@helsingor.dk senest den 10. juni 2017 - klik her