Forudgående høring om ændring af kommuneplan 2013 for drive-in restaurant på Klostermosevej 102

Helsingør kommune arbejder på et forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan for en ejendom på Klostermosevej 102 i Helsingør

Offentliggjort fra den 19. april - 9. maj 2017

Kommuneplanrammeområde 1.E.32 "Helsingør Erhverv høj intensitet og høj bebyggelse", som omfatter ejendommen udlagt til lettere produktionsvirksomheder, offentlig formål og serviceerhverv og giver ikke umiddelbart mulighed for at etablere restaurantionsvirksomhed. Da der skal være overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen, kræver den ny lokalplan et kommuneplantillæg som muliggør etablering af restaurationsvirksomhed i rammeområdet. Da denne udvidelse af anvendelsesmulighederne berører kommuneplanens principper, er det kommunens vurdering at der skal foretages en forudgående høring.

Har du spørgsmål til området der planlægges for er du velkommen til at kontakte  arkitekt Javier Corvalán på tlf. 4928 2492.

Her kan du se nærmere om rådet der skal planlægges for

Her kan du sende dine idéer og forslag planområdet senest 9. maj 2017