Helsingør Kommunes reviderede Gademanual

Helsingør Kommunes reviderede Gademanual sendes hermed i høring fra d. 25. oktober til den 22. november.

Offentliggjort den 25. oktober 2019.

Gademanualen, der blev vedtaget i 2017, er et opslagsværk for erhvervsdrivende i Helsingør Kommune, som indeholder kommunens regulativer for råden over vej. Gademanualen er med til at definere brugen af Helsingør Kommunes offentlige rum, og omfatter regler og retningslinjer for udeserveringer, vareudstillinger, loppemarkeder m.m.

Siden vedtagelsen har Helsingør Kommune indsamlet ønsker til ændringer af Gademanualen gennem tilsyn og dialog med de erhvervsdrivende.

Center for By, Land og Vand har d. 10. september 2019 afholdt dialogmøde med erhvervsdrivende i Helsingør Kommune, hvor forslag til ændringer i Gademanualen er fremlagt og drøftet.

Ændringsforslagene er d. 10. oktober 2019 blevet forelagt for By-, Plan- og Miljøudvalget, som har vedtaget de ændringer, der fremgår af vedlagte høringsudkast. I udkastet er de væsentligste ændringer fremhævet med blå skrift.

Hvis der er interesse for at se alle ændringsforslag og andre redaktionelle rettelser af Gademanualen kan dette ses af den politiske dagsorden fra By-, Plan- og Miljøudvalget, Punkt 15 s. 40-46.

Vi hører gerne fra dig

Har du kommentarer og bidrag til gademanualen, vil vi meget gerne høre fra dig.

Læs Gademanualen.

Send dit høringssvar til blv@helsingor.dk med emnefeltet ”Gademanualen” senest d. 22. november 2019.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus