Ansøgning om tilladelse til nedrivning af sommerhuset på ejendommen Gyvelvej 15, 3100 Hornbæk

Arkitekt Bent Sørensen har på vegne af ejeren, søgt om tilladelse til nedrivning af det eksisterende sommerhus, med henblik på at opføre et nyt.

Bygningerne er optaget i Helsingør Kommuneplan 2013-2025, som bevaringsværdige med bevaringskarakter 4.

Med hjemmel i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 18, offentliggøres hermed anmeldelsen om nedrivning.

Ønsker du at se sagen, kan du finde sagen på Helsingør Kommunes Ejendomsarkiv på https://public.filarkiv.dk/.

Har du spørgsmål til ansøgningen, kan du kontakte Center for By, Land og Vand på telefon 49 28 25 70.

Har du indsigelser, skal de senest mandag den 11.06.2018 modtages i Helsingør Kommune med post til Center for By, Land og Vand, Prøvestensvej 52, 3000 Helsingør eller på e-mail til blv@helsingor.dk. Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk