Handleplaner for Natura 2000-områder

Helsingør kommune har nu 4 handleplaner for Natura 2000-områder. Natura 2000-områder er naturområder, udpeget på baggrund af EU-lovgivning.

Planerne er for perioden 2016-2021.

Læs Handleplan for Teglstrup Hegn og Hammermølleskoven

Læs Handleplan for Rusland

Læs Handleplan for Grib Skov

Læs handleplan for Gurre Sø

Planerne blev godkendt af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget på møde 4. april 2017. Forinden har de været i 8 ugers offentlig høring. I høringsperioden kom der kun lovtekniske bemærkninger, som er indarbejdede i handleplanerne.

Handleplanerne for Gribskov/Esrum Sø og Rusland, er udarbejdet i samarbejde med nabokommunerne. Gribskov kommune har endnu ikke fået godkendt sine handleplaner, da Kommunen stadig arbejder på afklaring af øvrige handleplaner her.

Handleplanerne for Gribskov/Esrum sø og for Rusland er dermed ikke endeligt vedtagne, før Gribskov kommune har godkendt dem.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk