Nedrivning af skorstenen på Hasselvej 19B, 3000 Helsingør, matrikel nr. 18 a, Helsingør Overdrev

Stejlepladsens Ejerlaug har søgt om tilladelse til nedrivning af skorstenen på bebyggelsens varmecentral, Hasselvej 19B i Helsingør.

Bygningen (og rækkehusbebyggelsen) er optaget i Helsingør Kommuneplan 2013-2015 som bevaringsværdig med SAVE karakteren 4.

Efter Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 18 offentliggør vi hermed ansøgningen.

Har du bemærkninger til nedrivningen eller spørgsmål til sagen, er du velkommen til at skrive til os på blv@helsingor.dk. Høringsfristen på fire uger - det vil sige, den 5. november 2018.

Se ansøgningen

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk