Indkaldelse af idéer og forslag - Espergærde erhvervsområde

For at sikre klare støjforhold ved byudviklingen af Espergærde erhvervsområde ønsker Helsingør Kommune at udtage ’byomdannelse’ af kommuneplan 2019.

Indkaldelse af idéer og forslag

For at sikre klarhed over støjreglerne i Espergærde erhvervsområde. Derfor ønsker Helsingør Kommune at udtages anvendelsesbestemmelsen ’byomdannelse’ af kommuneplanrammerne for området.

Helsingør Kommune ønsker at understøtte en mangfoldig by med gode boliger for alle borgere. Udviklingen af Espergærde erhvervsområde medvirker til at opfylde denne ambition.

Kommuneplan 2019

Kommuneplanen er den overordnede plan for Helsingør Kommunes fysiske udvikling, og fastlægger eksempelvis, hvor der kan bygges boliger, hvor der placeres erhverv osv.

Du kan finde kommuneplanen på Helsingør Kommunes hjemmeside:

Helsingør Kommuneplan

For at sikre klarhed over støjforholdene i forbindelse med byudviklingen i Espergærde erhvervsområde, og for at sikre et entydigt administrationsgrundlag i lokalplanlægningen og byggesagsbehandlingen, udtages anvendelsesbestemmelsen ’byomdannelse’ af kommuneplanrammerne for området.

’Byomdannelse’ giver mulighed for at støjgrænserne for boliger kunne øges i en periode på op til 8 år. Det er dog kun omkring virksomheder, som stopper driften inden 8 år, at støjgrænsen midlertidigt kunne overskrides. Det skal således stå klart, at støjgrænserne ikke kan overskrides, heller ikke midlertidigt.

Erhvervsområdets således fortsat blive reguleret af kommuneplanrammen for blandet bolig og erhverv. I den printervenlige udgave af høringsannoncen, herunder, kan du se hvor området ligger i Espergærde.

Indkaldelse af forslag og idéer

Ifølge planloven kræver en væsentlig ændring af kommuneplanen en forudgående høring. Her skal offentligheden inviteres til at sende forslag og ideer til den påtænkte ændring. Helsingør Kommune opfordrer hermed alle interesserede til at fremsende bemærkninger til den planlagte ændring af Kommuneplan 2019.

Du kan hente en printervenlig version af høringsannoncen her:

Høringsnotat

Høringsperiode

Høringsperioden løber i 2 uger fra den 7. september til den 21. september 2020.

Bemærkninger sendes til Helsingør BYLAB på mail: Bylab@helsingor.dk eller pr. brev til: Helsingør BYLAB, Sct. Anna Gade 5C, 3000 Helsingør.

Indkomne bemærkninger vil indgå når der udarbejdes et kommuneplantillæg for området. Kommuneplantillægget vil efterfølgende blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og sendt i den offentlig høring.

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk