Indkaldelse af idéer og forslag - ny generel retningslinje om Parkeringsnormer i Kommuneplanen

Kommunen planlægger ændre de generelle retningslinjer i Kommuneplan 2019 for parkeringsnormerne ved byggeri og andre anlæg.

Offentliggjort d. 16 december 2020

Indkaldelse af idéer og forslag - ny retningslinje om Parkeringsnormer i Kommuneplan 2019


Helsingør Kommune ønsker at revidere parkeringsnormerne, for at gøre dem mere tidssvarende og præcise.

Parkeringsnormerne bruges ved udarbejdelse af lokalplaner til at fastlægge krav til antallet af parkeringspladser, afhængigt af et områdes anvendelse og mængden og typen af byggeri.

Kommunen planlægger derfor at undersøge hvordan og efter hvilke forudsætninger parkeringsnormerne i fremtiden skal vurderes og fastsættes

Parkeringsnormerne er en del af de generelle rammer i kommuneplanen og for at kunne ændre dem, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Høringsnotat

Kommuneplan 2019

De gældende Parkeringsnormer i Kommuneplan 2019 kan findes via nedenstående link:

Parkeringsnormer

Du kan også finde hele kommuneplanen på Helsingør Kommunes hjemmeside:

Helsingør Kommuneplan


Indkaldelse af forslag om ideer

Ifølge planloven kræver en væsentlig ændring af kommuneplanen en forudgående høring, hvor offentligheden inviteres til at sende forslag og ideer til den påtænkte ændring.

Helsingør Kommune opfordrer hermed alle interesserede til at fremsende ideer og forslag til den planlagte ændring af Kommuneplan 2019.


Høringsperiode

Høringsperioden løber til og med den 7. januar 2021. Bemærkninger sendes til Helsingør BYLAB på mail: Bylab@helsingor.dk eller pr. brev til: Helsingør BYLAB, Sct. Anna Gade 5C, 3000 Helsingør.
Indkomne bemærkninger vil indgå i udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for den nye retningslinje. Kommuneplantillægget vil efterfølgende blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og sendt i offentlig høring.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer