Indkaldelse af idéer og forslag - ny retningslinje om almene boliger i Kommuneplanen

Kommunen planlægger at tilføje en ny retningslinje i Kommuneplan 2019 for at op til 25 % af boligmassen skal være almene boliger.

Indkaldelse af idéer og forslag - ny retningslinje om almene boliger i Kommuneplan 2019

Helsingør Kommune ønsker at understøtte en mangfoldig by med gode boliger for alle borgere.

Kommunen planlægger derfor at tilføje en ny retningslinje i Kommuneplan 2019. Retningslinjen skal give mulighed for, at der i lokalplaner for nye boligområder kan stilles krav om, at op til 25 % af boligmassen skal være almene boliger.

Kommuneplan 2019

For at kunne stille krav om almene boliger i en lokalplan, skal der først vedtages en ny retningslinje I kommuneplanen. Kommuneplanen er den overordnede plan for Helsingør Kommunes fysiske udvikling, og fastlægger eksempelvis hvor der kan bygges boliger, hvor der kan placeres erhverv osv.

Du kan finde kommuneplanen på Helsingør Kommunes hjemmeside:

Helsingør Kommuneplan

Indkaldelse af forslag om ideer

Ifølge planloven kræver en væsentlig ændring af kommuneplanen en forudgående høring, hvor offentligheden inviteres til at sende forslag og ideer til den påtænkte ændring.

Helsingør Kommune opfordrer hermed alle interesserede til at fremsende bemærkninger til den planlagte ændring af Kommuneplan 2019.

Høringsperiode

Høringsperioden løber fra den 09. juli 2020 til 10. august 2020. Bemærkninger sendes til Helsingør BYLAB på mail: Bylab@helsingor.dk eller pr. brev til: Helsingør BYLAB, Sct. Anna Gade 5C, 3000 Helsingør.

Indkomne bemærkninger vil indgå i udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for den nye retningslinje. Kommuneplantillægget vil efterfølgende blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og sendt i offentlig høring.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer