Indkaldelse af Ideer og forslag til kommuneplanlægning for ejendommen Blichersvej 1A i Helsingør

Området ligger på hjørnet ved Kronborg Ladegårdsvej/Blichersvej, hvor der tidligere lå en daginstitution

Offentliggjort den 10. januar 2018

Helsingør Kommunes byråd har igangsat udarbejdelsen af lokalplan for hjørneejendommen Blichervej/Kronborg Ladegårdsvej. Formålet med planlægningen er, at give mulighed for opførelse af en dagligvarebutik, hvor der før lå en daginstitution.

Her kan du se nærmere om området der planlægges

Bemærkninger, idéer og forslag skal sendes til Center for By, Land og Vand, Team Plan, Udvikling og GIS senest d. 24. januar 2018.

Her kan du sende dine idéer og forslag

Har du spørgsmål til høringen, er du velkommen til at kontakte arkitekt Peter Schulz Schovsbo på tlf. 49 28 25 23.

Informationsmøde

I forbindelse med planlægningen inviterer Helsingør Kommune alle interesserede til informationsmøde, hvor henholdsvis projektet for området og den forventede planproces vil blive præsenteret.

Projektet præsenteres af udviklingsdirektør Peter Søgaard fra ejendomsudviklingsselskabet Innovater.

Planprocessen præsenteres af Helsingør Kommune.

Informationsmødet afholdes:

Mandag den 22. januar 2018 kl. 20:00 - 21:00 på Kingosvej 54B i Helsingør