Indkaldelse af ideer og forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2019 - 2031

Forudgående høring af ændring af Kommuneplan 2019 - 2031 for et erhvervsområde i Kvistgård.

Offentliggjort den 18. november 2019

Baggrund

Helsingør By-, Plan- og Miljøudvalget har den 11. november 2019 igangsat kommune- og lokalplanlægning for et erhvervsområde omkring Hejreskovvej, Bøgeskovvej og den nordligste del af Egeskovvej i Kvistgård, samt tilgrænsende ejendomme på Helsingørvej, Kongevejen og Egeskovvej.

Målet med planlægningen er at sikre gode og opdaterede rammer for videreudvikling og etablering af erhverv i området. Området påtænkes fortsat at skulle rumme pendlerfunktioner, fx Nyrup Børnehus og et lægehus.

Baggrunden er lovændringer, som giver nye muligheder og pligt til stillingtagen vedr. produktionserhverv. Baggrunden er også, at den gældende lokalplan ikke giver mulighed for at indfri By-, Plan- og Miljøudvalgets ønsker om udvikling i området, fx etablering af et lægehus.

Høringsperiode

Helsingør Kommune indkalder ideer og forslag fra alle interesserede i perioden:

18. november - 11. december 2019.

Ideer og forslag kan sendes til mailadressen: bylab@helsingor.dk

Høringsmateriale

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk