Jernbanevej 21, 3000 Helsingør – Nedrivning

Helsingør Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af et bevaringsværdigt remisebygning på Jernbanevej 21, 3000 Helsingør. Bygningen er beliggende på matr. Nr. 94b, Helsingør Markjorder på sporarealet ved Helsingør Station.

Indsigelser mod nedrivningen, jf. § 18 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, skal sendes til Helsingør Kommune på blv@helsingor.dk senest mandag den 30. november 2016.