Forudgående høring om ændring af Kommuneplan 2013-25 for Nyt boligområde øst for Kelleris Hegn i Espergærde

Helsingør Kommune planlægger at ændre kommuneplanen for at muliggøre opførelse af op til 400 boliger i etaper på et område øst for Kelleris Hegn i det sydvestlige Espergærde. Området er i dag landbrugsjord og ligger i landzone. Det er Helsingør kommunes vurdering, at det er en væsentlig ændring af den gældende kommuneplan 2013-2025. Derfor indkalder Helsingør Kommune ideer og forslag til planlægningen fra alle interesserede, jf. planlovens § 23c.

Høringen forløber i perioden fra den 25. september til 20. oktober 2017

Har du spørgsmål i forbindelse med høringen, er du velkommen til at kontakte arkitekt Susanne Eriksen på tlf. 49 28 24 96.

Her kan du hente baggrundsmateriale til høringen

Her kan du sende dine ideer og forslag til planlægningen senest den 20. oktober 2017