Krogeruprenden - Vandløbsprojekt

Helsingør Kommune ønsker at restaurere Krogeruprenden i Espergærde.

Vi foreslår, at det sker ved genåbning af den rørlagte strækning på østsiden af Gl. Strandvej, og ved omlægning af røret under Gl. Strandvej.

Læs projektforslaget

Projektet behandles efter bestemmelserne i vandløbsloven kapitel 8 og 10 om henholdsvis vandløbsrestaurering, broer, opstemningsanlæg, flodemål m.m. Hertil efter Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering mv.

Projektforslaget er hermed fremlagt til gennemsyn i ca. 10 uger.

Hvis du har bemærkninger,  skal vi have dem inden fredag den 30. januar 2015.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Natur og Vand på telefon 49 28 25 26 eller sende en mail.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk