Kystbeskyttelse ved Hotel Marienlyst

Høring af ansøgning om kystbeskyttelse ved Hotel Marienlyst

Hermed sendes ansøgning om lovliggørelse af forhøjelse af sti som kystbeskyttelse ved Hotel Marienlyst, Nordre Strandvej 2A i høring.

Her kan du læse ansøgningen

Helsingør Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af forhøjelse af sti som kystbeskyttelse ved Hotel Marienlyst, Nordre Strandvej 2A, matrikel 1u og 1r, Marienlyst, Helsingør Jorder. Helsingør Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens §3 og §19, stk 5 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Fristen for at sende os bemærkninger og indsigelser til ansøgningen er den 25. september 2020.

Bemærkninger skal sendes til Center for By, Land og Vand, gerne på mail til blv@helsingor.dk

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk