Kystvej 48 – Ansøgning om tilladelse til at nedrive bevaringsværdigt sommerhus

Ejeren har søgt om tilladelse til at nedrive det bevaringsværdige sommerhus på grunden af Kystvej 48, 3100 Hornbæk, matrikel nr. 27, Horneby by, Hornbæk. Efter lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 18 offentliggør vi hermed ansøgningen.

Har du bemærkninger til nedrivningen eller spørgsmål til sagen, er du velkommen til at skrive til Center for By, Land og Vand. Høringsfristen er på fire uger. Det vil sige til den 30. juli 2019. 

På grund af sommerferieperioden er høringsfristen forlænget med 3 uger, det vil sige, til og med den 20. august 2019.

Se ansøgningen

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk