Lokalplanforslag 1.169 for ”Boligområde ved Klosterstenen i Snekkersten” og afgørelse om Miljøvurdering.

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af 22 billige boliger.

Offentliggjort den 28. juni 2017

Høringsperiode: 28. juni – 6. september 2017

Helsingør Byråd vedtog den 19. juni 2017 at offentliggøre planforslaget.

Hvorfor denne lokalplan?

Boligselskabet Nordkysten oplever et stigende behov for billige, fleksible almene boliger i deres lokale afdelinger i Helsingør Kommune.

Klosterstenen er én ud af tre afdelinger, i Boligselskabet Nordkysten, som er egnet til at bygge denne type boliger. De to andre afdelinger er Borupgård i Snekkersten og Hovparken i Espergærde.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 22 billige, fleksible almene familieboliger ved Klosterstenen i Snekkersten.

Hvilken betydning har planforslaget for dig?

Hvis du ejer en ejendom inden for området, må du ikke foretage ændringer på ejendommen, hvis de er i strid med forslaget. Det gælder fra den dag, hvor forslaget bliver offentliggjort, og indtil det er endeligt vedtaget.

Her kan du se lokalplanforslag nr. 1.169 for "Boligområde ved Klosterstenen i Snekkersten

Her kan du sende dine bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1.169 senest d.  6. september 2017

Miljøvurdering

Det er vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vil få negativ indvirkning på miljøet, jf. § 3, stk. 1, pkt. 3 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Projektet vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Klage over miljøvurderingsafgørelsen
Afgørelsen om miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet senest den 26. juli 2017.

ØNSKER DU AT KLAGE OVER BYRÅDETS AFGØRELSE OM MILJØVURDERING SKAL DU KLIKKE PÅ DETTE LINK SOM FØRER DIG til annoncen om miljøvurderingsafgørelsen med klagevejledning 

Har du spørgsmål til lokalplanforslag og afgørelse om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til arkitekt Ann-Gerd Rasmussen Kinnerup på tlf. 49 28 24 90.