Lokalplanforslag for ”Bebyggelse på Mørdrupvej i Espergærde”

Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål med mulighed for opførelse af punkthuse i 2-3 etager i en fælles grøn flade.

Høringsperiode: 6. april – 8. juni 2017

Helsingør Byråd vedtog den 27. marts 2017 at offentliggøre planforslagene samt afgørelse om miljøvurdering.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af boliger i form af punkthuse i 2 – 3 etager.

Mindretalsudtalelse

Den socialdemokratiske byrådsgruppe har følgende mindretals udtalelse: ”de 3 ”punkthuse” er fremmede for området. Det tidligere lokalplanforslag havde en bedre mulighed for udvikling af området”.

Hvorfor denne plan?

Bygningerne på ejendommen har tidligere været benyttet til Helsingør Kommunes administration. Ejendommen er solgt i offentligt udbud til Initus Ejendomme A/S. H+ Arkitekter har udarbejdet et projekt for ejendommen, der danner grundlag for denne lokalplan. Der har i 2013 været afholdt en arkitektkonkurrence om Espergærdes fremtid. Konkurrencen blev afholdt for at understøtte Helsingør kommunes vision om at blive Nordsjællands mest attraktive børnevenlige bosætningskommune.

Lokalplanområdet er ét af nedslagspunkterne i konkurrenceområdet.

Her kan du se lokalplanforslag nr. 3.33 for "bebyggelse på Mørdrupvej i Espergærde

Miljøvurdering

Planforslagene er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planerne giver ikke anledning til en væsentlig påvirkning eller miljøkonflikt i forhold til de screenede emner, hvorfor der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering.

Her kan du se screeningen af lokalplanområdet for lokalplanforslag nr. 3.33 for ”Bebyggelse på Mørdrupvej i Espergærde”

Har du spørgsmål til forslaget, er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Susanne Eriksen på tlf. 49 28 24 96.

Send eventuelle bemærkninger til planforslaget kan sendes til blv@helsingor.dk senest d. 6. juni 2017