Lokalplanforslag nr. 3.47 Mørdrup Erhverv Vest

Planforslaget giver mulighed for bebyggelse til erhvervsformål med et samlet, maksimalt etageareal på 35.000 m2. Bebyggelse må opføres i op til 13 m højde

Offentliggjort d. 29. juni 2018

Helsingør byråd besluttede den 25. juli 2018 at godkende og offentliggøre forslag til Lokalplan 3.47 - Mørdrup Erhverv Vest.

Hvorfor disse planer?

Planforslaget omfatter et areal afgrænset af Helsingørmotorvejen, Mørdrupvej og lokalbanen Lille Nord. Arealet inddeles i fire delområder, hvor anvendelsen for hovedpartens vedkommende fastlægges til erhvervsformål. Anvendelsen af de resterende arealer fastlægges til henholdsvis rekreative formål og transportkorridor.

Planforslaget giver mulighed for bebyggelse til erhvervsformål med et samlet, maksimalt etageareal på 35.000 m2. Bebyggelse må opføres i op til 13 m højde.

Se Lokalplanforslag nr. 3.47 Mørdrup Erhverv Vest. 

Helsingør Kommune offentliggjorde i sommeren 2017 et kommuneplantillæg, der fastlagde ovenstående anvendelse og omfang af bebyggelse. Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplantillægget.     

Forslag til Lokalplan 3.47 er i offentlig høring i perioden fra den 29. juni til 17. august 2018.