Lokalplanforslag nr. 4.27 for ”Boligområde ved Skibstrup Stationsvej i Ålsgårde” og kommuneplantillæg nr. 40

Lokalplanforslaget giver mulighed for byudvikling med opførelse af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Offentliggjort den 17. maj 2018

Helsingør Byråd vedtog den 30. april 2018 at offentliggøre planforslagene.

Hvorfor disse planer?

Lokalplanforslaget giver mulighed for byudvikling til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.
Der er ved offentliggørelsen af planforslaget lavet et udkast til udbygningsaftale for forbedring af krydset i Skibstrup for at forebygge nye uheld som følge af byudviklingen.

Her kan du se lokalplanforslag nr. 4.27 for Boligområde ved Skibstrup Stationsvej i Ålsgårde 

Her kan du se kommuneplantillæg nr. 40

Klik her og send dine bemærkninger til planforslagene

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg og udkast til udbygningsaftale er screenet for påvirkning af miljøet. Screeningen har omfattet emnerne: Biologisk mangfoldighed, landskab, trafik, kulturarv, befolkning og sundhed, socioøkonomisk effekt og visuel effekt.
Der er på baggrund af et ønske fra bygherre udarbejdet en miljørapport der ligeledes omfatter ovennævnte emner.

Her kan du se miljørapporten

 Har du spørgsmål til forslagene er du velkommen til at henvende dig til arkitekt Dorte Lindholdt på tlf. 49 28 24 95