Ansøgning om tilladelse til nedrivning af alle bygningerne på ejendommen Lundegade 4A-D, 3000 Helsingør

Henrik Sørensen har på vegne af ejer af ejendommen ansøgt om tilladelse til nedrivning med henblik på at opføre et nyt efter udarbejdelse af ny lokalplan.

Henrik Sørensen har på vegne af ejer af ejendommen Lundegade 4 A-D, ansøgt Helsingør Kommune om tilladelse til nedrivning af de eksisterende bygninger,med henblik på at opføre et nyt efter udarbejdelse af ny lokalplan. 

Bygningerne er optaget i Helsingør Kommuneplan 2013-2025 som bevaringsværdige med bevaringskarakteren 4.

Med hjemmel i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 18 offentliggøres hermed anmeldelsen om nedrivning.

Ønsker du at se sagen, kan du finde sagen på Helsingør Kommunes Ejendomsarkiv.

Har du spørgsmål til ansøgningen om nedrivning, kan du kontakte Center for By, Land og Vand på telefon 49 28 25 77.

Har du indsigelser, skal de senest mandag den 1. november 2018 modtages i Helsingør Kommune med post til Center for By, Land og Vand, Prøvestensvej 52, 3000 Helsingør eller på e-mail til blv@helsingor.dk.