Miljøvurdering af tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2026

Offentliggørelse af miljøvurdering af tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2026 .

Helsingør Kommune har udarbejdet en miljøvurdering af tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2026. Med tillægget spildevandkloakeres et nyt boligområde i Espergærde, Kelleris. Regnvand skal håndteres lokalt. 

Du kan komme med bemærkninger til miljøvurderingen i 8 uger - det vil sige til og med den 19. august 2019.

Læs miljøvurderingen

Eventuelle bemærkninger skal sendes til Center for By, Land og Vand på blv@helsingor.dk.

Forslaget nr. 7 til spildevandsplanen har tidligere været i høring.

Læs forslaget

Når fristen for bemærkninger er udløbet, vil Helsingør Kommune behandle og evt. indarbejde disse i planen. Planen vil herefter blive forelagt til politisk vedtagelse sammen med en sammenfattende redegørelse.

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk