Nedrivning af bevaringsværdigt udhus på Krogenbergvej 10

Ejeren har søgt om tilladelse til at nedrive det bevaringsværdige udhus på Krogenbergvej 10, 3490 Kvistgård, matrikel nr. 1b, Nyrup by, Tikøb. Efter lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 18 offentliggør vi hermed ansøgningen.

Læs ansøgningen

Har du bemærkninger til nedrivningen eller spørgsmål til sagen, er du velkommen til at skrive til os. 

Send dine bemærkninger

Høringsfristen er på fire uger. Det vil sige til den 19. januar 2020. 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk