Nedrivningstilladelse - Jernbanevej 21, 3000 Helsingør

Da bygningen er meget dårligt vedligeholdt og i dag er i meget dårlig stand, har Helsingør Kommune givet tilladelse til nedrivning af et bevaringsværdigt remisebygning på Jernbanevej 21, 3000 Helsingør. Bygningen er beliggende på matr. Nr. 94b, Helsingør Markjorder på sporarealet ved Helsingør Station.

Indsigelser mod nedrivningen, jf. § 18 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, skal sendes til Helsingør kommune på blv@helsingor.dk senest mandag den 13. januar 2017.