Ny bosætnings- og boligpolitik i høring

Helsingør Kommunes forslag til bosætnings- og boligpolitik er i høring fra 13. maj til 17. juni 2019.

Bosætnings- og boligpolitik i høring

Helsingør Kommunes forslag til bosætnings- og boligpolitik er i høring fra 13. maj til 17.juni.

Politikken skal være et politisk styringsværktøj, der skal hjælpe byrådet og administrationen med at skabe en fremtidssikret og bæredygtig byudvikling i Helsingør Kommune. Borgerne er i udarbejdelsen af politikken kommet med en masse brugbare input, som har dannet grundlaget for politikken.

Fem fokusområder

Bosætning- og boligpolitikken har fem fokusområder, der til sammen sikre en bæredygtig byudvikling og skal styrke Helsingør som en attraktiv bosætningskommune og et godt sted at bo.

  1. Mangfoldige byområder – boliger for alle
  2. Kulturværdier og arkitektonisk kvalitet
  3. Naturværdier og klima
  4. Den tætte by – boliger, byrum og infrastruktur
  5. Lokalområdernes identitet og kvaliteter 

 

Læs forslag til bosætnings- og boligpolitik

Se baggrundsnotat for politikken

Se opsamlingsnotat fra dialogmøde om politikken 

Høringssvar sendes til Helsingør ByLAB bylab@helsingor.dk senest den 17. juni 2019.

Høringssvarene vil blive forelagt Byrådet efter sommerferien.

 

ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk