Nyetablering, omlægning og regulering af skræntfodsbeskyttelse på Nordre Strandvej

Høring af ansøgning om nyetablering, omlægning og regulering af skræntfodsbeskyttelse på Nordre Strandvej.

Hermed sendes ansøgning om nyetablering, omlægning og regulering af skræntfodsbeskyttelse på Nordre Strandvej 104 & 108 i høring.

Helsingør Kommune har modtaget en ansøgning om nyetablering, omlægning og regulering af skræntfodsbeskyttelsen på Nordre Strandvej 104 & 108, matrikel 2am og 2z, Hellebækgård, Hellebæk. Helsingør Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens §3 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Her kan du læse ansøgningen

Fristen for at sende os bemærkninger og indsigelser til ansøgningen er den 15. oktober 2020.

Bemærkninger skal sendes til Center for By, Land og Vand, gerne på mail til blv@helsingor.dk

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk