Forslag til delvis aflysning af partiel byplanvedtægt nr. 15 for ”Borupgård centerområde i Helsingør Kommune”.

Helsingør Byråd har besluttet at offentliggøre forslag om delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 15 for ”Borupgård centerområde i Helsingør Kommune

Partiel byplanvedtægt nr. 15 for ”Borupgårds centerområde i Helsingør Kommune” er ikke forenelig med Lokalplan 1.138 for Borupgårdcentret. Partiel byplanvedtægt nr. 15 for ”Borupgårds centerområde i Helsingør Kommune”.  Byplanvedtægten ophæves derfor for den del af byplanvedtægtens område som er omfattet af Lokalplan 1.138 for Borupgårdcentret, hele matr. nr. 1 ng samt del af matr. nr. 7000b, 7000k, 7000p og 7000y, alle af Borupgård, Helsingør Jorder, jf. § 33 i Planloven.

Her kan du se partiel byplanvedtægt nr. 15 for "Borupgård centerområde i Helsingør kommune"

Hvad betyder ophævelsen?

Ved delvis aflysning af partiel byplanvedtægt nr. 15 er det bestemmelserne i lokalplan nr. 1.138 for Borupgårdcentret der gælder for matr.nr. 1ng Borupgård, Helsingør Jorder.

Her kan du se lokalplan nr. 1.138 for Borupgårdcentret

Offentlig høring

Du kan komme med bemærkninger til forslag om delvis aflysning partiel byplanvedtægt nr. 15 fra den 7. november 2016 til den 2. januar 2017.

Her kan du sende dine bemærkninger til forslag om ophævelse af byplanvedtægt nr. 15 - senest den 2. januar 2017

Har du spørgsmål til forslag om ophævelse byplanvedtægten, kan du henvende dig til byplanlægger Jakob Kringsholm på tlf. 49 28 24 95.