Partshøring af lokalplanforslag 3.36 for ”Helårsboliger og serviceerhverv ved Nørremarken og Erna Hagemanns Vej i Espergærde”

Byrådet vedtog den 19. september 2016 at sende lokalplanforslag nr. 3.36 i partshøring.

Partshøringen skyldes en ændring af lokalplanens anvendelsesparagraf for et mindre delområde i planen. Ændringen af anvendelsesparagraffen sikrer, at stueetagen på hjørnet af Nørremarken og Kløvermarken i Espergærde alene kan anvendes til serviceerhverv og publikumsrettede funktioner som café og restaurant.

Her kan du se lokalplanforslaget med ændringen

Høringsperioden er fra den 20. september - 11.oktober 2016

Du kan sende dine bemærkninger til blv@helsingor.dk senest 11. oktober 2016

Har du spørgsmål til planforslaget er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Peter Schulz Schovsbo på pss03@helsingor.dk eller tlf. 49 28 25 23.