Placering af affaldsøer i Helsingør Bymidte

Høring af af placering af affaldsøer i Helsingør Bymidte

Byrådet i Helsingør Kommune har besluttet, at der skal genanvendes langt mere affald end der bliver i dag. Målet er, at blandt andet at 50 procent af henholdsvis madaffald, plast, metal og papir/småt pap i fremtiden genanvendes. Derfor er en ny affaldsordning med en mere omfattende sortering af affald ved at blive rullet ud i hele kommunen.

I Helsingør Bymidte, der er relativt tætbefolket og hvor pladsen er trang, er der særlige udfordringer med at finde plads til de nødvendige affaldsbeholdere.

Derfor har By-Plan- og Miljøudvalget på sit møde i juni besluttet at gå videre med en model for affaldssortering med affaldsbeholdere i baggårdene, samt 5-7 affaldsøer i byrummet. Udvalget har også besluttet, at den foreslåede placering af affaldsøerne skal i høring.

Du har mulighed for at komme med dine bemærkninger til placeringen af affaldsøerne frem til d. 4. september. Du har også mulighed for at høre mere om sagen på et borgermøde d. 19. august (yderligere information om borgermødet følger senere).

Her kan du se forslaget til placering af affaldsøerne

Udvalgsbeslutningen kan ses her: https://dagsordener.helsingor.dk/vis/#7cae9550-a92c-4547-b235-331ec03e35a2

Du kan sende dine bemærkninger, forslag og kommentarer til blv@helsingor.dk frem til d. 4. september 2020.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk