Ravnebakkevej - Regulering af privat rørlagt vandløb

4 ugers offentlig høring af udkast til tilladelse til at regulere et privat rørlagt vandløb og grave en sø på matr. nr. 2e Nyrup By, Tikøb.

 

 

Vi har tænkt os af give tilladelse til at regulere et privat rørlagt vandløb på matr. nr. 2e  Nyrup By, Tikøb, for at muliggøre et projekt hvor der samtidig graves en sø. Du kan se et udkast til afgørelserne nedenfor.

Udkast til landzone- og vandløbstilladelse til ny sø ved rørlagt vandløb

Udkast til screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Du kan sende eventuelle indsigelser skriftligt til blv@helsingor.dk inden 4 uger, det vil sige til og med 3. august 2020.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk