Regulativ for husholdningsaffald - Ændring af ordningen for haveaffald

By-, plan- og miljøudvalget besluttede på mødet den 4. september at sende forslag til ændring af Regulativ for Husholdningsaffald i offentlig høring.

Ændringen af regulativet består i at haveaffaldsordningen ændres fra ruteindsamling til en bestilleordning, hvor afhentning bestilles hos Forsyning Helsingør på et antal forudbestemte indsamlingsdage.
Med ændringen bliver haveaffaldsordningen i lighed med storskraldsordningen en bestilleordning. Ændringen i regulativet vedrører alene § 24 ordning for haveaffald. Den nye haveaffaldsordning vil fremover – lige som storskraldsordningen – omfatte alle borgere og grundejere i Helsingør Kommune.

Læs den nye regulativtekst til § 24

Hvis du har synspunkter eller forslag til ændringer i det fremlagte forslag skal høringssvar sendes til Center for By, Land og Vand senest den 9. november 2018. 

Høringssvar vil blive vurderet i forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af ændringen. Når ændringen er endelig besluttet i Byrådet indsættes ny § 24 i det eksisterende regulativ.

Se det gældende regulativ for husholdningsaffald

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk