Forslag til restaurering af Gurre Å

Her er et projektforslag til restaurering af en strækning af Gurre Å ved Havreholm By.

Forslaget fremlægges her på hjemmesiden til gennemsyn for offentligheden.

Helsingør Kommune ønsker at restaurere strækningen for at skabe bedre opvækstforhold for åens fisk, specielt ørred.

Læs projektbeskrivelsen her

Læs bilag til projektbeskrivelsen her

Hvis du har indsigelser og ændringsforslag, skal disse sendes til rha02@hesingor.dk eller til tmk@hesingor.dk, inden onsdag den 15. juni 2016.

Herefter afgør Helsingør Kommune om vi ønsker at gå videre med projektet, eventuelt med hensyntagen til de indkomne indsigelser og ændringsforslag.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk