Tilladelse til nedrivning af hovedhuset på ejendommen Fyrrebakkevej 6, 3100 Hornbæk

Ejeren af ejendommen:

  • Fyrrebakkevej 6, 3100 Hornbæk

 

har ansøgt Helsingør Kommune om tilladelse til nedrivning af de eksisterende enfamiliehus på grunden, med henblik på opførelse af et nyt enfamiliehus. 

Bygningerne er optaget i Helsingør Kommuneplan 2013-2025 som bevaringsværdige med bevaringskarakteren 4.

Med hjemmel i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 18 stk. 4 offentliggøres hermed, at kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke nedlægges forbud mod nedrivning efter planlovens § 14. 

Ønsker du at se sagen, kan du finde sagen på Helsingør Kommunes Ejendomsarkiv.

Har du spørgsmål til sagen, kan du kontakte Center for By, Land og Vand på telefon 49 28 25 70.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk