Vandforsyningsplan 2019 - 2030 i høring

Helsingør Kommunes vandforsyningsplan for 2019 - 2030. I høring til 27. maj 2019

Helsingør Kommune har udarbejdet forslag til vandforsyningsplan for perioden 2019 – 2030. Planen er digital og godkendt af By-, Plan og Miljøudvalget.

Vandforsyningsplanen er i høring de næste 8 uger. Det vil sige til og med 27. maj 2019.

Planen er udarbejdet efter vandforsyningsloven og Bekendtgørelse for vandforsyningsplanlægning. Den indeholder navnlig oplysninger om:

  • Det forventede vandbehov i kommunen i planperioden
  • Placeringen af de almene vandværker og deres kapacitet
  • Vandværkernes forsyningsområder
  • Udbredelsen af ledningsnettet
  • Nødforbindelser

Læs forslaget til Vandforsyningsplan 2019 - 2030

Se bilagene til Vandforsyningsplan 2019 - 2030

Se screeningsafgørelsen vedrørende Vandforsyningsplan 2019 - 2030 (VVM-reglerne)

Når høringsperioden er slut, gennemgår vi (kommunen) eventuelle indsigelser og bemærkninger til planen. Herefter reviderer vi den om nødvendigt og forelægger den for Byrådet til endelig vedtagelse.

Kommunen har gennemført miljøscreening af planen. Screeningen er lovpligtig og udarbejdet ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af projekter (VVM).

Vi har vurderet, at planen ikke skal miljøvurderes yderligere, fordi den alene beskriver forsyningsforhold, vandforbrug mv. Den fastlægger ikke nye aktiviteter. Den er endvidere tidligere screenet med hensyn til VVM-pligt. Således har vi fornyligt givet indvindingstilladelser til vandværkerne og alle slags tilladelser til det nye Snekkersten Vandværk.

Kommentarer til planen eller til miljøvurderingen indsendes til Center for By, Land og Vand: blv@helsingor.dk. Husk at skrive ”Vandforsyningsplan” i overskriften.

Vær opmærksom på, at høringssvar (det dokument du sender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har sendt det.

Din adresse og e-mail adresse, vil ikke blive vist.

Kommunen laver derimod et høringsnotat, som vil være offentligt tilgængeligt. Dit navn og adresse vil fremgå heri. Ligesom enhver vil kunne søge om aktindsigt i sagen og se, hvem der har sendt høringssvar.

 

 

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk