Marienlyst Slot - Nedlagt

Nedsat af Byrådet den 24. april 2017. Forankret i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab. Nedlagt i april 2018.

Formål

  • Udvalget har alene en forberedende og rådgivende funktion og har således ikke beslutningsret på nærmere afgrænsede områder:

Oplæg til udvalgets arbejde:

  • Afsøge og kortlægge flere bud på anvendelsesmuligheder for Marienlyst Slot til gavn for kommunens borgere og besøgende.
  • Udarbejde anbefalinger til Byrådet om fremtidig anvendelse af Marienlyst Slot

Udvalget skal mødes 4-6 gange frem til udgangen af 2017.

Medlemmer

Udvalget skal have deltagelse af politikere, interessenter og fagfolk, der skal beskrive, hvilke initiativer, der skal til for at skabe et grundlag for en fremtidig drift af slottet:

  • Kultur- og Turismeudvalgsformand, Henrik Møller
  • Kultur- og Turismeudvalgets næstformand, Michael Mathiesen
  • Formand for Marienlyst Venner, Michael Brostrøm
  • Næstformand for Marienlyst Venner, Birgit Stenderup
  • Centerchef, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, Susanne Docherty
  • Leder for ejedomsadministration og udvikling, Camilla Degnegaard
  • Leder for Kultur og Turisme, Christina Weber

Sekretær for udvalget: Leder for Kultur og Turisme, Christina Weber 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer