Parkeringsudvalget - Nedlagt

Nedsat af Byrådet den 25. april 2016 for perioden 28. september 2016 til 11. januar 2017. Forankret i Center for By, Land og Vand

Formål

Udvalget skal arbejde med at vurdere fordele og ulemper ved tre mulige scenarier for "De nye parkeringsregler” i Helsingør Kommune. Alle repræsentanter skal have mulighed for at komme med deres synspunkter og anbefalinger til Byrådet.

Medlemmer

 • 5 medlemmer af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget
  Johannes Hecht-Nielsen (V - formand)
  Peter Poulsen (A)
  John Calberg (C)
  Morten Westergaard (C)
  Haldis Glerfoss (Ø)
 • Formanden for Handicaprådet
 • 1 medlem fra Dansk Fodgængerforbund
 • 1 medlem fra Cyklistforbundet
 • 1 medlem fra Danske Handicaporganisationer
 • 1 medlem fra FDM
 • 1 medlem fra Kørelærerforbundet
 • Formanden for Ældrerådet

Herudover deltager relevante administrative medarbejdere fra Center for By, Land og Vand (tidligere Teknik, Miljø og Klima):

 • Direktør, Lars Rich
 • Centerchef, Regin Nordentoft
 • Områdeleder, Katrine Kjærbo

Sekretær for udvalget: Gitte Sommer Hastrup-Nielsen, Center for By, Land og Vand