Trafik og Infrastruktur - Nedlagt

Nedsat af Byrådet den 30. januar 2017. Nedlagt med udgangen af 2019. Forankret i Center for By, Land og Vand.

Formål

At indsamle informationer om initiativer og projekter, der arbejdes på, og som vedrører trafiksikkerhed, færdsel og infrastruktur i Helsingør Kommune. Informationerne skal anvendes til prioritering af, hvordan der bør investeres i infrastrukturen for at fremme initiativer og imødekomme de projekter, der er til gavn for Helsingør Kommune.

Medlemmer

 • Peter Poulsen (A), byrådsmedlem
 • Morten Westergaard (C)
 • Christian Holm Donatzky (B), byrådsmedlem
 • Marcus Sabri (V)
 • Stefan Warburg (O)
 • Peter Lauesen (F)
 • Finn Durafour (L)
 • Jørgen Bodilsen (Ø) 
 • Karen-Margrethe Kundal, Dansk Fodgængerforbund
 • Lars Andreasen, Dansk Cyklistforbund
 • Dennis Lange, FDM
 • Mikkel Søby, Erhvervsorganisationerne
 • Torben Gamst-Johansen, Pendlerklubben
 • Lars Wiinblad, Forbrugerrådet TÆNK - passagerpulsen
 • Kim Jørgensen, direktør, direktionen
 • Andreas Elkjær, skoleleder, Center for Dagtilbud og Skoler
 • Katrine Kjærbo, områdeleder, Center for By, Land og Vand

Sekretær for udvalget: Gitte Hastrup-Nielsen, Center for By, Land og Vand

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk