Tryghed og forebyggelse - Nedlagt

Nedsat af Byrådet i forbindelse med budget 2015. Nedlagt den 29. maj 2017. Forankret i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.

Formål

Udvalget skal arbejde med tryghed og kriminalitetsforebyggelse.

Udvalget har deltagelse af politikere, interessenter og fagfolk, der skal beskrive, hvilke initiativer, der skal til for primært at skabe tryghed i boligområderne, samt reducere og forebygge vold og anden kriminalitet. Der bør i initiativerne bl.a. lægges vægt på koordinering og samarbejde om tiltagene, og lægges vægt på sammenhængen med uddannelse og beskæftigelse.

Medlemmer

 • Katrine Vendelbo Dencker (O)
 • Mette Lene Jensen (V)
 • Haldis Glerfoss (Ø)
 • Michael Mathiesen (C)
 • Betina Svinggaard (A)
 • Marianne Hoff Andersen (Helsingør Kommune, direktør)
 • Claus Ljungdahl (Kvickly Prøvestenen, varehuschef)
 • Kim Backe (Backe Vin, Cityforeningen)
 • Birthe Flæng Møller (Boliggården, direktør)
 • Brian Grayston (Nordsjællands Politi, leder af ETB)
 • Tawfik J. Tawfik (Integrationsrådet, formand)
 • Tina Steinbrenner (Erhvervsskolen Nordsjælland, vicedirektør)
 • Sune Bek (Helsingør Gymnasium, rektor)
 • Birgitte Wittendorff (Center for Børn, Unge og Familier, centerchef)
 • Peter Arhnung (Skolerne i Snekkersten, skoleleder)
 • Mette Hultgren (Ungdomsskolen, afdelingsleder)
 • Charlotte Elisabeth Aagaard (Center for Særlig Social Indsats, centerchef)

Herudover deltager relevante administrative medarbejdere og ledere fra Center for Børn, Unge og familier samt fra Center for Dagtilbud og Skoler.

Sekretær for udvalget: Kit Jørgensen, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab