Ungeindsatsen - Nedlagt

Nedsat af Byrådet den 26. august 2013. Periode: 1. februar til 1. september 2014. Forankret i Center for Job og Arbejdsmarked.

Formål

Udvalgets opgave er at komme med ideer og forslag til udformning af organisering af en mere samlet ungeindsats gældende for alle unge mellem 15 og 29 år. Udvalget har i skulle indtænke indsatser, der kan sikre:

 • Bedre overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser
 • At uddannelsesgraden blandt unge øges
 • Flere uddannelsespraktikpladser
 • Indsatser overfor den gruppe af aktivitetsparate unge, som ikke umiddelbart er klar til en ungdomsuddannelse.

Medlemmer

2 medlemmer fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 2 medlemmer fra Beskæftigelsesudvalget og 1 medlem af Socialudvalget samt repræsentanter fra Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør Gymnasium, Espergærde Gymnasium, Produktionsskolen Sundet, Industriforeningen, Detailhandelsforeningen, Udvikling Nord:

 • Christian Donatzky (B)
 • Katrine Vendelbo Dencker (O)
 • Allan Berg Mortensen(Ø)
 • Mette Lene Jensen (V)
 • Duygu A. Ngotho (A)
 • Tina Steinbrenner
 • Claus Ljungdahl
 • Kim Dahl
 • Peter Kay Mortensen
 • Michael Lauritsen
 • Mikkel Søby
 • Christian Saggau

Sekretær for udvalget: Henriette Tegner Hansen, Center for job og Arbejdsmarked